torsdag, december 28th, 2017...15:00

Torsdagens teologiske tanke: Den fuldkomne Gud

Jump to Comments

’Eftersom vi ikke kan tænke Gud overgået af noget større, som så i fald ville have været Gud selv, må vi forstå Gud som fuldkommen. Det kan […] ikke tænkes, at Gud i sin fuldkommenhed kan ville bedrage os, da bedrag indbefatter ufuldkommenhed.’

René Descartes Metafysiske Meditationer

M!Leave a Reply