Archive for august, 2014

onsdag, august 27th, 2014

Ninas sang til stilheden

Det helt fine ved Nina Malinovskis digtsamling Stilhedssang – udover de mange sansede og sanselige aftryk og udtryk – er måden hvorpå et af de bedste, måske, faktisk, dét bedste af bogens mange gode lyriske bidrag løfter sig elegant af siderne samtidig med at det så let favner, hvad bogen som helhed forsøger at og også […]

onsdag, august 27th, 2014

Dagen derpå

Det er dagen derpå på fabrikken efter endnu en større organisationstilpasning. Den første udmelding gik på, at det var nødvendigt at fjerne 120 m/k; tallet landede i praksis i går på 66. Det ér selvfølgelig positivt. Dét tal dækker over, at firmaet har tilstået ‘udvalgte’ en frivillig fratrædelse, ledt efter interne omplaceringer i stedet for nyansættelser […]

lørdag, august 16th, 2014

Opdagelsesrejsende

Nå, ja, vel er jeg ikke eventyrer eller globetrotter i gængs forstand, men i hvert fald hvad angår musikalske territorier opfatter jeg på mange måder mig selv som en slags opdagelsesrejsende, der uden frygt og med stor nysgerrighed afsøger (om)verdenen. Jeg elsker at opdage nyt. En af mine seneste er den norske syngende præst Bjørn Eidsvåg, […]

fredag, august 8th, 2014

Deja Vu

Jeg har set det, som sker på min arbejdsplads før. Og jeg har haft en klar forudanelse om, at jeg snart ville se det igen, da vores nye direktør langt fra er en novice udi dette spil. Men ikke så snart, som det er stillet i udsigt. En ny, landsdækkende tilpasning af organisationen – ja, så poetisk benævner man både […]

onsdag, august 6th, 2014

Langt om længe

Egentlig et sjovt udtryk, dette ‘langt om længe’, paradoksalt, som det fremstår … i sin natur.  Overfladisk betragtet kan man bestemt ikke hævde, at det beskriver det tidsrum, der er tale om, særligt præcist; i bedste fald er det vel temmelig vagt. Men sagen er jo, at det, at ganske rammende og faktisk fortæller modtageren af udsagnet […]

søndag, august 3rd, 2014

Nogle gange

Nogle gange forekommer det mig, at jeg forstår og føler, hvordan alle og alt og alting hænger sammen. Nogle gange fatter jeg bare ingenting, oplever ingen større sammenhæng og ser ingen mening i noget som helst. Og jeg ved ikke, hvad der skræmmer mig mest … eller gør mig mest taknemmelig. M!